Tažké rozhodnutia 2: pät prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku. Bratislava : Vydavatelstvo UK, 2017
Inhalt