Maczalova, Martina: Hodnotenie vplyvov projektu Danubia Park na životné prostredie: ministerstvo životného prostredia a problém poznania. . In: Ťažké rozhodnutia 2: päť prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku, S.134165
Inhalt