Bibliographic Metadata

Title
Hodnotenie vplyvov projektu Danubia Park na životné prostredie: ministerstvo životného prostredia a problém poznania
AuthorMaczalova, Martina ; Sedlacko, Michal
EditorSedlacko, Michal ; Staronova, Katarina
Published in
Ťažké rozhodnutia 2: päť prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku, ed. Michal Sedlacko and Katarina Staronova, Bratislava, 2017, page 134-165
LanguageEnglish
Document typeArticle in a collected edition
ISBN978-80-223-4140-0
Restriction-Information
 _
Classification